Διοίκηση


ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Πρόεδρος  ΕΣΑΗ
General Manager Power & Gas Business Unit MYTILINEOS


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
Αντιπρόεδρος A' ΕΣΑΗ
Πρόεδρος 
ΗΡΩΝ ΙΙ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Αντιπρόεδρος B' ΕΣΑΗ
Διευθύνων Σύμβουλος της  ELPEDISON Α.Ε.


ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΟΚΟΥΔΗ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ

Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.


ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
CEO, Motor Oil Renewable Energy


ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ