Διοίκηση

ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Πρόεδρος ΕΣΑΗ
Γενικός Διευθυντής Electric Power Business Unit MYTILINEOS

Διευθύνων Σύμβουλος ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
Πρόεδρος ή/και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
Αντιπρόεδρος Α΄
ΕΣΑΗ

Πρόεδρος  ΗΡΩΝ ΙΙ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Αντιπρόεδρος Β' ΕΣΑΗ
Διευθύνων Σύμβουλος της  ELPEDISON Α.Ε.


ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΟΚΟΥΔΗ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Εκτελεστικος Αντιπροέδρος Β Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Μυτιληναίος
Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Μυτιληναίος


ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Head of Electricity Business Unit MOTOR OIL


ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ