Διοίκηση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος  ΕΣΑΗ
Διευθύνων Σύμβουλος της  ELPEDISON Α.Ε.


ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Αντιπρόεδρος A΄
ΕΣΑΗ

Γενικός Διευθυντής Electric Power and Gas Business Unit MYTILINEOS

Διευθύνων Σύμβουλος ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
Αντιπρόεδρος B' ΕΣΑΗ
Πρόεδρος 
ΗΡΩΝ ΙΙ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΟΚΟΥΔΗ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ

Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου Ενέργειας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΑΗ
Head of Electricity Business Unit MOTOR OIL


ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ