Επικοινωνία με Γραφείο Τύπου

Μαίρη Ανδρεάδη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Γραφείου Τύπου

T: 210-8184629

F: 210-8184601

E: m.andreadi@haipp.gr